Speech and Language Pathology

طبقه بندی آسیب های زبانی و گفتاری . چگونگی ارزیابی و تشخیص و درمان اختلالات

 ترجمه:

تعریفی از اختلالات ارتباطی و انواع آن:

1. اختلالات ارتباطی شامل اختلال در توانائی دریافت، ارسال، پردازش و درک مفاهیم کلامی و غیر کلامی  و سیستم نشانه نوشتاری هستند. اختلالات ارتباطی در پردازش شنیداری، زبان و یا گفتار مشهود می باشند . محدوده این اختلالات از متوسط تا شدید می باشد که ممکن است رشدی یا اکتسابی باشند. افراد ممکن است یک یا ترکیبی از چند اختلال ارتباطی را نشان دهند. یک اختلال ارتباطی ممکن است در نتیجه ی یک ناتوانی اولیه یا ممکن است به عنوان یک اختلال فرعی با سایر ناتوانائی ها باشد.

الف/ یک اختلال گفتاری ، اشکال در تولید صداهای گفتاری ، روانی و صوت می باشد :

  - اختلالات تولیدی : اشکالات غیر معمول صداهای گفتاری هستند که توسط جانشینی، حذف، اضافه گوئی و خراب گوئی طبقه بندی می شوند.

  - اختلالت روانی گفتار: شامل انقطاع در جریان طبیعی گفتار است.براساس سرعت غیر معمول، ریتم و تکرار در صداها، سیلاب ها کلمات وعبارات طبقه بندی می شوند که با تنش اضافی، حرکات تقلائی و عادات ثانویه همراه می باشند.

  - اختلالات صوتی توسط تولید غیرطبیعی یا فقدان کیفیت صوتی، زیرو بمی، بلندی ورزونانس طبقه بندی می شوند.

ب/ اختلالت زبانی ممکن است به درک و یا گفته یا نوشتار و یا سیستم های نشانه ای آسیب برساند. این اختلال ممکن است شامل:

 - شکل زبانی ( فنولوژی ، مورفولوژی ، نحو ):

_ فنولوژی: سیستم اوائی یک زبان است و حاکم  بر ترکیب های آوائی

_ مورفولوژی: سیستمی که حاکم بر ساختار کلمات و فرم ساختاری کلمه است.

_ نحو: سیستمی است حاکم بر ترکیب کلمات در ساختار جملات و همچنین روابط میان عناصر در یک جمله را شکل میدهد.

 - مفهوم زبانی ( معناشناسی ): سیستمی است حاکم بر معنای کلمات و جملات.

 - عملکرد زبان در ارتباط ( پراگماتیک یا کاربرد شناسی ): سیستمی است که اجزاء زبانی را در فرایندهای ارتباطی عملکردی و اجتماعی به هم ملحق می کند...

ج/ اختلالات شنوائی: اختلالات شنیداری در نتیجه ی نقص در حساسیت شنیداری سیستم فنولوژیکی شنیداری می باشد. اختلالات

 شنیداری ممکن است رشد، درک، تولید،ویا حفظ گفتار و زبان را محدود کنند.

اختلالات شنیداری بر اساس سختی در ردیابی یا کشف ، شناخت ، تمایز، درک ودریافت اطلاعات شنیداری طبقه بندی می شوند.

افراد با نقص های شنیداری ممکن است به عنوان فاقد قوه شنیداری یا سخت شنوا توصیف شوند.

  - فاقد قوه شنیداری : اختلال شنیداری که در آن عملکردهای ارتباطی شنیداری/ دهانی فرد کاهش می یابد.

 - سخت شنوا: اختلال شنیداری است که اثر مخالف بر توانائی های افراد در ارتباط دارند.

د/ اختلالات پردازشی شنیداری مرکزی: کمبود در پردازش اطلاعات سیگنال های شنیداری هستند نه نشانی بر نقص دستگاه حساسیت

 شنیداری یا نقوص عقلانی.

2. تغییرپذیری های ارتباطی: تفاوت های ارتباطی ، شامل دگرگونی یک سیستم نشانه ای هستند که توسط افراد یک گروه استفاده

می شوند .

منبع ترجمه :سایت  انجمن گفتار _ زبان _ شنوائی آمریکا

 امکان درج مطلب انگلیسی وجود نداشت (از سایت معرفی شده مطلب مورد نظر را سرچ کنید).

 

+ نوشته شده در  بیست و نهم شهریور 1389ساعت 10:55 PM  توسط مهیلا زارع (Mahila Zare)  | 

:Phonological Disorders

"Developmental Phonological Disorders, also known as phonological disability or phonological disorders, are a group of language disorders that affect children’s ability to develop easily understood speech by the time they are four years old, and, in some cases, their ability to learn to read and spell. Therefore, Phonological disorders involve a difficulty in learning and organizing all the sounds needed for clear speech, reading and spelling.Individuals with this Communication Disorder of childhood demonstrate impairment in their ability to produce sounds as expected for their developmental level .Failure to use developmentally expected speech sounds that are appropriate for age and dialect
The difficulties in speech sound production interfere with academic or occupational achievement or with social communication .Some children with developmental phonological disorders have other speech and language difficulties such as immature grammar and syntax, stuttering or word-retrieval difficulties. However, many of them just have a 'pure' developmental phonological disorder

Differential Diagnosis
Some disorders have similar symptoms. The clinician, therefore, in his diagnostic attempt, has to differentiate against the following disorders which need to be ruled out to establish a precise diagnosis

Cause 

The cause of phonological disorder in children is largley unknown. It has been suggested that this disorder has a genetic component

Some researchers have indicated that the disorder is more common in boys and affects approximately 10% of children below eight years old and 5% of those above eight years old have this disorder. By age 17 the incidence of phonological disorder reduces to 0.5 %. Again there is no reliable data to support these observations.

"Developmental phonological disorders may occur in conjunction with other communication disorders such as stuttering, specific language impairment (SLI), or developmental apraxia of speech

Source : Internet

ترجمه :

اختلالات آواشناختی:

 اختلالات رشدی آواشناختی که به عنوان ناتوانی آواشناختی یا اختلالات آواشناختی هم شناخته شده اند گروهی از اختلالات زبانی هستند که بر توانائی های فهم گفتار کودکان در رنج سنی 4 سال اثر می گذارد.و در برخی از موارد بر توانائی یادگیری و خواندن و هجی کردن نیز اثر می  گذارد. بنابراین اختلالات فنولوژیکال شامل اشکال در یادگیری و سازماندهی تمامی صداهای مورد نیاز برای یک گفتار خواندن وهجی کردن واضح است. افرادی با چنین اختلالات ارتباطی در کودکی اختلالاتی را در توانائی تولید صداهائی که با توجه به سطح رشدی شان انتظار می رفت نشان می دادند. شکست در استفاده از رشد مورد انتظار صداهای گفتاری که مناسب برای سن و لهجه و .... می باشداشکال در تولید صداها استفاده ارائه یا سازماندهی آنها.

جانشینی یک صدا به جای صدای دیگر یا حذف یک صدا به عنوان همخوان انتهائی از جمله اشکالات آنها می باشداشکال در تولید صداهای گفتاری که با ارتباطات اجتماعی یا دست یافت های حرفه ای مرتبط هستند.برخی از کودکان با اختلالات رشدی آواشناختی دارای زبان وگفتار دیگری هستند.اشکالاتی همچون گرامر یا نحو رشد نیافته لکنت یا اشکال در بازیابی واژه هر چند در بسیاری از زمان ها فقط  دارای اختلالات فنولوژیکال خالص هستند.

 تشخیص های افتراقی:

برخی از اختلالات دارای نشانه های مشابه هستند . متخصص بالینی در جستجو های خطایابی خود مجبور به افتراق در برابر اختلالات مشابه می باشد.

 دلایل:

دلیل اختلالات فنولوژیکال در کودکان بطور کلی ناشناخته است . پیشنهاد شده که این اختلالات منشا یا اجزای ژنتیکی دارند .برخی از تحقیقات دلالت دارند بر اینکه این اختلال در پسرها شایع تر از دخترها می باشد و تقریبا 10% کودکان زیر 8 سال و 5% کودکان بالای 8 سال مبتلا به این اختلال هستند. بعلاوه اطلاعات معتبری جهت حمایت از این مشاهدات ارائه داده نشده است.اختلالات آواشناختی رشدی بصورت ترکیبی با سایر اختلالات ارتباطی رخ دهد به عنوان مثال لکنت یا آپراکسی رشدی گفتار.SLI

منبع: ترجمه از اینترنت

+ نوشته شده در  بیست و ششم شهریور 1389ساعت 10:37 PM  توسط مهیلا زارع (Mahila Zare)  |